سورس لیزر

تنظیم قدرت و سرعت لیزر

تنظیم قدرت و سرعت لیزر مقدمه برش لیزری فرآیندی است که در آن یک ماده با استفاده از پرتو لیزر برش داده می شود. این می تواند برای مواد کوچک و ظریف یا مواد با سطح ضخامت بسیار بیشتر باشد (مانند ورق های فلزی). این فرآیند به سادگی شامل استفاده از یک پرتو لیزر متمرکز …

تنظیم قدرت و سرعت لیزر ادامه »